دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/02/30 | ایجاد کننده: 59

این مرکز با ایجاد زمینه های مناسب علمی و پژوهشی، با رعایت اخلاق در پژوهش و حق مالکیت معنوی، اقدام به جمع آوری و تهیه مستندات و شواهد علمی در زمینه بیماری های غیرواگیر خواهد نمود. این مرکز، اصل تامین کیفیت در پژوهش و استخراج صحیح اطلاعات از داده های در دسترس را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. این مرکز، کرامت منابع انسانی که پژوهشگران آن را تشکیل می دهند؛ در تمامی جوانب در نظر خواهد گرفت و محیطی صمیمی برای فعالیت های علمی و پژوهشی آنان فراهم خواهد نمود تا کیفیت و کمیت فعالیت های آنان را ارتقا دهد. این مرکز به شفافیت در اجرای تمام مراحل تحقیقات به منظور تولید شواهد قابل اعتماد در حیطه‌ی اپیدمیولوژی بیماری‌ها و سیاست‌های کلان نظام سلامت اعتقاد دارد (Transparency). این مرکز و کلیه پژوهشگران همکار آن، متعهد به اجرای مراحل و مدل‌های قابل قبول جهانی در تولید مستندات و شواهد خود هستند به گونه‌ای که نتایج تحقیق، قابلیت تطابق با نتایج جهانی و منطقه‌ای را داشته باشد (Consistency). این مرکز معتقد به انجام مطالعات علمی بدون هرگونه سوگیری فکری، ارزشی، قومی وملیتی در مطاعات منطقه‌ای، ملی و فروملی است.


کلمات کلیدی