دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/30 | ایجاد کننده: 36

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر با هدف های سنجش سلامت ، ارزیابی عملکرد نظام سلامت و بیشینه سازی تاثیر مداخلات در جمعیت های ساکن در کشور و منطقه پایه ریزی شده و استقرار یافته است.


کلمات کلیدی