Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

109 9/1/2018

پنجمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی برای پزشکان عمومی و پرستاران به همت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ 7 شهریور ماه سال 1397 در سالن همایش ...


130 4/21/2018

مدال کمیته انجمن های ملی (CNS) در سال ۲۰۱۸ در طی کنگره جهانی پوکی استخوان، استئوآرتریت و بیماری‌های عضلانی اسکلتی در شهر کراکف لهستان به دکتر باقر لاریجانی رویس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و نائب ...


130 10/20/2018

پژوهشـگاه علـوم غـدد و متابولیسـم دانشـگاه علوم پزشـکی تهران بـه عنوان مرکز همکار سـازمان بهداشـت جهانـی در زمینه مدیریـت دیابـت و بـا توجـه بـه برنامـه اسـتراتژیک خود در راسـتای ظرفیت سـازی و توسـعه ...


130 10/20/2018

ششمین کنفرانس علمی و کارگاه عملی مدیریت پای دیابتی با هدف آموزش جدیدترین یافته های علمی در خصوص پیشگیری و درمان مشکلات پا در بیماران مبتلا به دیابت توسط گروه تحقیقاتی پای دیابتی مرکز تحقیقات دیابت ...