دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

53 5/9/2013

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از پزشکان عمومی علاقه مند به انجام امور پژوهشی در قالب طرح های تحقیقاتی و به صورت پروژه ای با شرایط ذیل دعوت به ...