دانشگاه علوم پزشکی تهران
1 2 3 :
shadow1

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس در سال 1396 با صلاح دید رئیس محترم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس گردید. به عنوان یکی از زیر مجموعه های این پژوهشگاه به عنوان قطب علمی برگزیده کشور و تنها مرکز تحقیقات در کشور با این عنوان، برنامه ریزی دقیق و مدونی را به منظور طراحی و ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی در حوزه علوم متابولومیکس و ژنومیکس به منظور توسعه و ارتقای کاربردهای ...

. لیست کامل

کارگاه پروتئومیکس: بیوانفورماتیک کاربردی در آنالیز پروتئین ها

کارگاه پروتئومیکس: بیوانفورماتیک کاربردی در آنالیز پروتئین ها به همت مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه برگزار شد.

ادامه »
اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی

اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی کشور در تاریخ 27 الی 30 آذرماه سال 1396 با حداکثر 20 امتیاز بازآموزی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

ادامه »
حضور هیات اکادمیک دانشگاه خارکف اوکراین

در جریان بازدید هیات اکادمیک دانشگاه خارکف اوکراین از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تیم اعزامی ضمن حضور در مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه از نزدیک با حیطه فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی این مرکز آشنا شدند.

ادامه »

چشم انداز

با توجه به رسالت اصلی مراکز تحقیقات در امر طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی، این مرکز بر آن است تا با بهره مندی از دانش فنی متخصصین متعهد و کار آزموده خود، با انجام پروژه های تحققاتی سلسله مراتبی پایه و کاربردی از علم ژنومیکس تا متابولومیکس، با عنایت پروردگار تا سال 1404 به عنوان رفرنس ...

ماموریت

این مرکز عنوان تنها مرکز تحقیقات کشور با نام "متابولومیکس و ژنومیکس"، بر آن است تا با انجام پروژه های کاربردی و استانداردسازی روش های نوین تشخیصی-درمانی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته در حیطه علوم “omics” کاربردی، موجبات بالندگی این دانش را در تراز بین المللی فراهم آورد. در این راستا ماموریت مرکز ...