دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

آموزش (پژوهش محور، آکادمی، عمومی)

فعالیت‌های آموزشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در دو حوزه عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود.

از فعالیت‌های آموزشی پژوهشگاه در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی  نیز می‌توان به تولید و انتشار مواد آموزشی شامل لوح‌های فشرده، بروشور، سری کتابچه‌های آموزشی ( با موضوعات دیابت، پوکی استخوان، تیروئید، روزه داری اسلامی و...) ، کلینیک مجازی دیابت، برگزاری نشست‌های خبری با رسانه‌های صداوسیما و همایش‌های عمومی در کنار  بزرگداشت همه‌ ساله روزهای جهانی اشاره کرد.

 ترجمه و تألیف کتب علمی، برگزاری سخنرانی، سمینار و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی و داخلی و دوره‌های جامع آموزشی مدیریت  دیابت و زخم پای دیابتی برای پزشکان عمومی و پرستاران باهدف ارتقاء سطح دانش و روزآمدسازی اطلاعات علمی متخصصین و کادر بهداشتی- درمانی از اهم فعالیت‌های این پژوهشگاه درزمینه آموزش تخصصی است.