دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

اعضا پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

لیست اعضای هیئت علمی و همکاران مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 
ریاست پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم


 دکتر باقر لاریجانی

 

معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع


معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع:
 دکتر محمود بیگلر

مدیر امور اداره امور عمومی:
 نصرت اله محمدزاده

مدیر امور مالی پژوهشگاه:
عزت اله نوروزی

معاونت تحقیقات و فناوری


معاون تحقيقات و فناوري :
 دکتر ندا مهرداد

مدیر امور پژوهشی :
 دکتر حسین ادیبی

مدیر نظارت و ارتباطات با صنعت :
 دکتر حسین ادیبی

 

دفتر ریاست


مشاور اجرایی رئیس پژوهشگاه:
 دکتر عذرا طباطبایی ملاذی


 

شورای آموزش


رئیس شورا :
دكتر باقر لاریجانی

قائم مقام شورا:
 دكتر محسن خوش نیت نیکو

مدیر برنامه های آموزش و دبیر شورا:
 دکتر عطالله پورعباسی

 

آکادمی دیابت ایران


رئیس مرکز
دکتر باقر لاریجانی 

مدیر اجرایی آکادمی :
 دکترمهناز سنجری

مرکز ایده پروری و نوآوری


رئیس مرکز ایده پروری:
 دکتر عطاالله پورعباسی

 

 

 

مشاورین داخلی و بین المللی


 دکتر محمد پژوهی
دکتر اقبال طاهری
 دکتر محمدرضا گنجعلی
 دکتر پرویز نوروزی
 دکتر محمد عبدالهی
دکتر وهاب فتوره چی
 دکتر عزیز قهاری
دکتر سید محمد توانگر
 دکتر علی محمد شریفی
 دکتر فرنوش فریدبد
 دکتر روزبه ناعمی
 دکتر گیتی زهرا اقبالی فتوره چی
دکتر عباس حامدیان

 

روابط عمومی و امور بین الملل


مدیر  امور بین الملل:
 دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

 

مدیر روابط عمومی:
دکتر هانیه سادات اجتهد

 

 

پژوهشکده ها

علوم جمعیتی غدد
 

 

دكتر فرشاد فرزادفر
 

پزشکی ترجمان غدد
 

سرپرست پژوهشکده

دکتر شکوفه نیک فر

علوم بالینی غدد


سرپرست پژوهشکده

 دکتر افشین استوار

علوم سلولی و مولکولی
 

رئیس پژوهشکده

دکتر پروین پاسالار

 

 پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات

بیوسنسور

مرکز تحقیقات

اختلالات متابولیک

 مرکز تحقیقات
سلول درمانی و پزشکی بازساختی

رئیس مرکز
 دكتر محمدرضا خرّمي‌ زاده


معاون پژوهشی 
 دکترکبری امیدفر

 

رئیس مرکز
دكتر مريم رزاقي‌ آذر
 
معاون پژوهشی 
 دکتر مهسا محمد آملی

رئیس مرکز
دکتربابک ارجمند

معاون پژوهشی
 دکترسید حمیدرضا آقایان

 

مرکز تحقیقات بیوسنسور
گروه تحقیقاتی مدل سازی مولکولی
مسئول گروه :
دكتر آزاده ابراهيم‌ حبيبي

 

 

 پژوهشکده علوم بالینی غدد

مرکز تحقیقات

غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات

چاقی و عادات غذایی

مرکز تحقیقات

دیابت

مرکز تحقیقات

استئوپروز

رئیس مرکز
 دکتر باقر لاریجانی


معاون پژوهشی
دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی

رئیس مرکز :
دكتر احمدرضا سروش


معاون پژوهشی :
 
 دكتر شیرین حسنی رنجبر

رئیس مرکز :
 دكتر انسيه نسلي‌ اصفهاني


معاون پژوهشی :
دکتر فاطمه بندریان

سرپرست:
 دکتر افشین استوارمعاون پژوهشی : 
 دكتر نوشین فهیم فر

 

مرکز تحقیقات دیابت

گروه تحقیقاتی پای دیابتی

مسئول گروه :
 دکتر محمدرضا امینی

 

گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

دارو - طب مکمل - سنتی و دارویی میکروبیوتا اخلاق پزشکی روزه داری اسلامی
مسئول گروه  :
 
مسئول گروه  :
 
مسئول گروه  :
 دكتر فرزانه زاهدی
مسئول گروه  :
 دکتر محسن خوش نیت

 

 

 پژوهشکده پزشکی ترجمان غدد

مرکز تحقیقات

متابولومیکس و  ژنومیکس

مرکز تحقیقات

پزشکی فردی

مرکز تحقیقات

پزشکی مبتنی بر شواهد


رئیس مرکز :
 دکتر باقر لاریجانی


معاون پژوهشی :

دکتر بابک ارجمند

رئیس مرکز :
دکتر باقر لاریجانی

قائم مقام  :
 دکتر شکوفه نیک فر

 

معاون پژوهشی :
دكتر ماندانا حسن زاد

رئیس مرکز :
دکتر اکبر سلطانی


معاون پژوهشی : 
 

 

 

 پژوهشکده علوم جمعیتی غدد

مرکز تحقیقات

بیماری های غیر واگیر

مرکز تحقیقات

بیماری های مزمن و صعب العلاج

مرکز تحقیقات

سلامت سالمندان

رئیس مرکز :
 دكتر فرشاد فرزادفر

 

 

رئیس مرکز :
 دكتر رامين حشمتمعاون پژوهشی :
 دکتر گیتا
شفیعی
رئیس مرکز
دکتر حسین فخرزاده


معاون پژوهشی :
 دکتر فرشاد شریفی

 

 

اعضای هیئت علمی و متخصصان همكار پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
 دکتر نوشین فهیم فر دکتر فرزانه زاهدی دکتر عطالله پورعباسی دکتر حمیدرضا آقایی میبدی
 دکتر محسن قدمی دکتر مهناز سنجری  دکتر پروین پاسالار  دکتر سید حمیدرضا آقایان
دکتر باقر لاریجانی  دکتر احمدرضا سروش   دکتر محمد پژوهی دکتر آزاده ابراهیم حبیبی
 دکتر ندا مهرداد دکتر اکبر سلطانی دکتر پیمانه حیدریان  دکتر مسعود ارزاقی
 دكتر مهسا محمد آملی دكتر نوشين شيرزاد  دکتر وحید حق پناه دکتر کبری امیدفر
 دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی  دکتر مهتاب علیزاده  دكتر رامين حشمت دکتر بابک ارجمند
 دکتر محمد مهدوی دکتر گیتا شفیعی دكتر سعيد حسينی  دکترحسین ادیبی
 دکترسیده سمیه میرصادقی دکتر فرشاد شریفی دكتر شيرين حسني رنجبر  دکتر افشین استوار
دكتر انسيه نسلي اصفهاني  دکتر عذرا طباطبایی ملاذی دکتر ماندانا حسن زاد  دکتر مژگان اسدی 
 دکتر نازلی نمازی  دكتر ساسان عباس شرقي دکتر محمدرضا خرمی زاده  دکتر هانیه سادات اجتهد
دکتر شهره نادری مقام دکتر فرشاد فرزادفر دکتر محسن خوش نیت دکتر محمدرضا امینی
 دکتر شکوفه نیک فر  دکتر حسین فخرزاده دکتر مریم رزاقی آذر  دکتر محبوبه ابراهیم پور
  دکتر حمیدرضا فاتح دکتر فریده رضی دکتر فاطمه بندریان