پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

برگزاری جلسات تخصصی جهت تدوین فصل دیابت در سالمندان راهنمای بالینی دیابت

با حضور جمعی از اساتید و محققان مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، جلسات تخصصی جهت بحث و تبادل نظر در ارتباط با تدوین فصل مربوط به دیابت در سالمندان راهنمای بالینی دیابت در این مرکز برگزار شد.
گفتنی ست مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در پروژه به روز رسانی راهنمای بالینی دیابت، مسئولیت تدوین قسمت راهنمای بالینی دیابت در سالمندان را بر عهده گرفته است که با دعوت از تمام متخصصین سالمندان، دستیاران این رشته و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در جلسات متعددی مشغول تدوین این راهنما می اشند.