دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

همکاری با سازمان بهداشت جهانی

 

 

همکاری با سازمان بهداشت جهانی(WHO)
 

به دليل تلاشهای ارزنده در زمينه ديابت و استئوپروز، پژوهشگاه در سال 1385 به عنوان همكار سازمان جهانی بهداشت در زمینه پژوهش، آموزش و مدیریت استئوپروز و دیابت برگزيده شد و این همکاری تاکنون برای چهار دوره چهار ساله متوالی  تا سال 2023 تمدید شده است. در راستای این همکاری، فعالیت های پژوهشگاه در زمینه ارتقاء آگاهی و بهبود درمان بیماری های استئوپروز و دیابت در سطح ملی به طور مداوم از طریق دفتر روابط بین الملل پژوهشگاه به دفتر فنی سازمان بهداشت جهانی و منطقه مدیترانه شرقی ارائه شده و مورد تأیید قرار میگیرد.

  

 چارچوب همکاری پژوهشگاه با سازمان بهداشت جهانی برای دوره چهارساله 2020-2023 به شرح ذیل است: 

 

1- حمایت از سازمان بهداشت جهانی در زمینه کاهش و غربالگری زودهنگام دیابت ، پوکی استخوان و عوارض انها از طریق آموزش و ظرفیت سازی

2-حمایت از سازمان بهداشت جهانی به منظور نظارت و ارزیابی اهداف توسعه پایدار (SDGs) از طریق تلاش سیستماتیک در جمع آوری داده ها، پردازش و تهیه مدل های تحلیلی