پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

جلسه بررسی عملکرد کیفی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان برگزار شد

نشست بررسی و ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد با حضور جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان ستادی پژوهشگاه و اعضای آن مرکز صبح روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه سال جاری در محل مرکز تحقیقات سلامت سالمندان برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- در این نشست که با هدف پایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه برگزار شد، گزارش جامعی در رابطه با عملکرد مرکز تحقیقات سالمندان و سپس برنامه ها و رویکردهای آتی آن مرکز به ویژه راهکارهای ارتقا سطح علمی تشریح شد. گفتنی است، در این جلسه بررسی وضعیت طرح های پژوهشی ، تفاهم نامه های منعقد شده، انتشارات، بودجه، نیروی انسانی، دوره ها و کارگاه های آموزشي و پژوهشي مرکز تحقیقات سلامت سالمندان مورد تاکید قرار گرفت و همچنین اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص مسائل مطرح شده و راهکارهای بهبود و اثربخشی فعالیت های آن مرکز بیان نمودند. همچنین در این جلسه مقرر شد بعد از انجام پایش، گزارش مبسوطی جهت ارائه به مقام ریاست پژوهشگاه ارائه شود.