پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

هفته سالمند با شعار تحکیم حقوق سالمندان برگزار خواهد شد

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت روزشمار هفته سالمند در سال 97 را به شرح زیر اعلام کرد:

شنبه 97.7.7 مشارکت سالمندان در مناسبت های مذهبی یکشنبه 97.7.8 مناسب سازی فضاها برای سالمندان دوشنبه 97.7.9 تجلیل از پیشکسوتان عرصه اجتماع و زندگی سه‌شنبه 97.7.10 بهره مندی سالمندان از خدمات اجتماعی و بهداشتی – درمانی چهارشنبه 97.7.11 تداوم آموزش و یادگیری سالمندان پنجشنبه 97.7.12 استمرار روابط خانوادگی و اجتماعی سالمندان جمعه 97.7.13 امنیت اجتماعی برای سالمندان مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم نیز همچون سال های گذشته با برگزاری برنامه هایی هفته سالمند را گرامی خواهد داشت.