پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

سند برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

سند برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

ماموریت

رشد سریع نرخ سالمندی در جامعه ما بگونه ای است که در در 10 سال آینده بیش از 10 درصد افراد جامعه سنی بالاتر از 60 سال خواهند داشت این افزایش نسبت سالمندان پیامدها و نیازهای متعددی بر سیستم خدمات سلامت کشور تحمیل خواهد کرد، که شناخت آنها مستلزم انجام پژوهشهای دقیق و علمی میدانی و پایه ای در زمینه فرآیند سالمندی و طب سالمندان خواهد بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور و پژوهشکده غدد و متابولیسم به عنوان قطب علمی و آموزشی در زمینه غدد و متابولیسم و موسسه خیریه کهریزک به عنوان بزرگترین موسسه در زمینه نگهداری و توانبخشی سالمندان درخاورمیانه رسالت خود دانستند که در جهت ارتقاء سطح سلامت سالمندان و حل مشکلات روزافزون ناشی از پیر شدن جمعیت کشور با هم همکاری در جهت تاسیس مرکز پژوهشهای سلامت سالمندان نمایند. این مرکز با استفاده از توان علمی و فن آوری کشور و ایرانیان متخصص در این زمینه در خارج کشور و همچنین همکاری با موسسات صاحب تجربه جهانی در جهت ارتقاء سطح علمی و دانش کشور در زمینه فرایند سالمندی، سالمندشناسی و علم بالینی در ارتباط با سالمندان تلاش نماید.