دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

جوایز و افتخارات ملی و بین المللی

 

 

تاریخچه افتخارات پژوهشگاه

 

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران كار خود را از سال 1372 در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتی تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال 1379 به عنوان قطب علمی پژوهشی غدد درون ريز و متابوليسم شناخته شد و در سال 1389 نیز پس از 8 سال متوالی کسب رتبه برتر مراکز پژوهشی، طی حکمی از سوي وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به پژوهشکده علوم غدد ارتقاء یافت. در تداوم این فعالیتها و با تلاش بی وقفه اساتید، مدیران، پژوهشگران و کارشناسان، این پژوهشکده در سال 1391 به عنوان اولین پژوهشگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور معرفی شد.
 

جوایز و افتخارات ملی و بین المللی

کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی طی 14 سال متوالی و دریافت بیش از 20 جایزه ملی و بین المللی از جمله افتخارات پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم است که همه و همه، حاصل نهادینه کردن روحیه کار گروهی و تعهد و تعلق سازمانی در میان همکاران فعال در پژوهشگاه است.

 

از مهمترین دستاوردهای این پژوهشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی در جشنواره علوم پزشکی رازی (برای 14 سال)
 • تولید داروی آنژی پارس برای درمان زخم پای دیابتی
 • اختراع دستگاه اندازهگیری قند با استفاده از بزاق
 •  اختراع دستگاهی برای تشخیص سولفونیل اوره در ادرار
 • استفاده از سلولهای بنیادی در درمان دیابت 
 • دریافت جایزه آموزش از طریق بنیاد بین المللی پوکی استخوان(2005)
 • دریافت گرنت بین المللی فدراسیون بین المللی دیابت (WDF)در سال 2009
 • دریافت جایزه سازمان بهداشت جهانی (WHO )برای کنترل دیابت در کشورهای شرق مدیترانه (2010)
 • جایزه حلقه طلایی دیابت از طرف بنیاد پایش بیماری دیابت ایتالیا (IBDO) در سال 2017 
 • مدال کمیته انجمن های ملی بنیاد بین المللی پوکی استخوان(IOF)در سال 2018
 •   دریافت گرنت طرح افق 2020 اتحادیه اروپا و همکاری با کنسرسیومی متشکل از 7 دانشگاه اروپایی با موضوع "ساخت دستگاه care of point جهت شناسایی افراد در معرض استئوپروز و شکستگیهای ناشی از آن"در سال  2017دریافت جایزه جشنواره رازی در سال 1398

 

مشارکت در برنامه های ملی با وزارت بهداشت

 • تدوین نقشه جامع علمی کشور
 • تدوین سند ملی بیماری دیابت
 • ایفای نقش بهعنوان دبیرخانه شبکه های تحقیقات دیابت و استئوپروز کشوری
 • استقرار نظام ثبت بیماری دیابت
 • تدوین نقشه راه پژوهش دیابت
 • مطالعه جمعیت محور مراقبت از دیابت در کشور
 • طرح ملی مطالعه بار بیماریها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی جمهوری اسلامی ایران (NASBOD)
 •  مطالعه سالمت بهورزان
 • پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (STEPS)
 • مطالعه سلامت سالمندان بوشهر
 • استقرار نظام ارائه خدمات یکپارچه شکستگی، پیشگیری از شکستگیهای ثانویه (FLS)
 • مطالعه چند مرکزی استئوپروز در ایران(IMOS )
 • برنامـه کشـوری اسـتقرار نظـام مراقبـت پیشـگیری از رفتارهـا و عوامـل مخاطره آمیز سلامت دانشآمـوزان (CASPIAN)
 • بهره گیری از ابزار ارزیابی خطر شکستگی استخوان ( FRAX )در جمعیت ایرانی